I. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Black Awards”.
 2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest firma UMS Group Sp. z o.o. z siedzibą przy Siennej 64, 00-825 Warszawa.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 23.11.2020 r. do 30.11.2020 r. wykonać zakupy produktów marki kosmetyków samochodowych i powłok ochronnych Ultracoat na kwotę min. 200 zł brutto.
 2. Uczestnik ma obowiązek wysłać dokument potwierdzający zakup produktów (paragon lub faktura VAT) oraz dane osobowe niezbędne do realizacji konkursu (Imię i nazwisko, numer telefonu) na adres mailowy biuro@ultracoat.pl z tytułem „Black Awards”.
 3. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 grudnia 2020 r.
 4. Zakupy mogą byc dokonane w dowolnym sklepie posiadającym produkty Ultracoat w swojej ofercie.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu i udział w nim jest jednoznaczny z jego akceptacją.
 6. Z konkursu wykluczone są firmy zajmujące sie dystrybucją marki Ultracoat.

III. Nagrody w konkursie.

 1. Nagrodami w konkursie są kosmetyki samochodowe i powłoki ochronne marki Ultracoat na łączną kwotę 5036,55 zł brutto.
 2. Do wygrania jest 8 różnych zestawów kosmetyków:
 • One 50 ml, Hydro HD 50 ml, Metal Guard 30 ml, Umbrella 50 ml, Splash 500 ml, Scoat 200 ml, Shampoo+ 500 ml, Iron+ 500 ml, APC+ 500 ml, Glass Cleaner 500 ml, Interior Q-Detailer 500 ml, Leather Q-Detailer 500 ml, Quartz Tire Dressing 500 ml.
 • One 30 ml, Hydro HD 30 ml, Metal Guard 15 ml, Umbrella 50 ml, Splash 500 ml
 • One 30 ml, Hydro HD 30 ml, Metal Guard 15 ml, Umbrella 50 ml, Splash 500 ml
 • Splash 500 ml, Shampoo+ 500 ml, Iron+ 500 ml, Quartz Tire Dressing 500 ml, Glass Cleaner 500 ml, Interior Q-Detailer 500 ml, APC+ 500ml
 • Splash 500 ml, Shampoo+ 500 ml, Iron+ 500 ml, Quartz Tire Dressing 500 ml, Glass Cleaner 500 ml, Interior Q-Detailer 500 ml, APC+ 500ml
 • Splash 500 ml, Shampoo+ 500 ml, Iron+ 500 ml, Quartz Tire Dressing 500 ml, Glass Cleaner 500 ml, Interior Q-Detailer 500 ml, APC+ 500ml
 • Splash 500 ml, Shampoo+ 500 ml, Iron+ 500 ml, Quartz Tire Dressing 500 ml, Glass Cleaner 500 ml, Interior Q-Detailer 500 ml, APC+ 500ml
 • Splash 500 ml, Shampoo+ 500 ml, Iron+ 500 ml, Quartz Tire Dressing 500 ml, Glass Cleaner 500 ml, Interior Q-Detailer 500 ml, APC+ 500ml.

IV. Wyłonienie zwycięzców

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Zwycięzcami konkursu są Uczestnicy Konkursu wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 9 grudnia 2020 r.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą mailową lub/i telefoniczną.
 5. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na koszt firmy UMS Group Sp. z o.o. najpóźniej do dnia 10 grudnia 2020 r.

V. Dane osobowe

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Po rozstrzygnięciu konkursu i wysłaniu nagród wszystkie dane osobowe zostaną trwale usunięte.
Chcę wypróbować Wasze produkty!
Potrzebuję więcej informacji nt. współpracy
facebook-icon instagram-icon summary-faq-no summary-faq-yes logo-svg contact-icon-phone contact-icon-email contact-icon-location product-bottle-30ml product-bottle-90ml product-bottle-200ml product-bottle-500ml product-bottle-5l menu-icon home-box-shop home-box-b2b